Det er ingen tvil om at kropp og hode henger sammen, men kan fysisk aktivitet ha en positiv effekt på depresjon? Det er gjort mange studier på fysisk aktivitet og depresjon, og ser man samlet sett på funn kan det skimtes at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på både forebygging og behandling av depresjon.

Hva er depresjon?

Følelser av nedstemthet, ulykkelighet eller å være trist er noe som mange føler på i perioder av livet. Det er jo normalt at livet går opp og ned, og tyngre dager har sin ankomst. Hvis derimot disse følelsene er vedvarende over en lengre periode og går ut over funksjon i hverdagslivet, kan dette dette være depresjon. Styrken kan variere fra mild og moderat til alvorlig depresjon, men depresjon er ikke noe som vises på scanninger eller blodprøver. Diagnosen og alvorlighetsgrad settes derfor ut fra et klassifikasjonssystem basert på samtaler og undersøkelser hos helsepersonell. Undersøkelser viser at en av ti vil hvert år oppleve depresjon, og at dette er en av de mest utbredte lidelsene blant den generelle befolkningen i Oslo by. Depresjon er altså en ganske normal lidelse å oppleve i løpet av livet.

Hvis du vil lære mer om hva depresjon er kan du lese og se en film hos Norsk Psykologiforening.

Fysisk aktivitet for forebygging av depresjon

La oss se nærmere på dette og begynne med fysisk aktivitet som forebyggende for depresjoner:

Funn fra en av de største helseundersøkelsene (HUNT) viste at regelmessig fysisk aktivitet var assosiert med lavere forekomst av fremtidig depresjon. Det vil si at aktive individer hadde mindre sannsynlighet for å utvikle depresjon, og dette var uavhengig av kjønn og alder.

Hvor mye aktivitet er nok for å forebygge depresjon da, lurer du nok på! Dose-respons forholdet er ikke et enkelt mattestykke med et eksakt svar. Forskning tyder på at det ikke er så mye som skal til, gledelig nok. Relativt små mengder med aktivitet var nok for å ha en forebyggende effekt mot depresjon. En time i uka var nok, fant forskerne ut, og intensiteten på aktiviteten hadde ikke noe å si (Harvey, et al., 2018).

Fysisk aktivitet som behandling av depresjon

Fysisk aktivitet som behandling har lenge vært undersøkt og studert. Så tidlig som 1905 viste to forskere hvordan moderat fysisk aktivitet kunne bedre symptomene på depresjon for to deprimerte personer.

Flere studier viser til at fysisk aktivitet og trening kan ha en positiv effekt for å redusere depressive symptomer, og derav være fordelaktig i behandling av depresjon (Knubben et al., 2007). I et forsøk som sammenlignet effekten av medikamenter, trening og en kombinasjon viste at trening var en like effektiv og god behandlingsmetode som antidepressiva. Videre viste en oppfølgingsstudie at deltakerne i treningsgruppen hadde mindre tilbakefall enn medikamentgruppen og kombinasjons gruppen (Babyak et al., 2000).

Det er ikke kartlagt et nøyaktig dose-respons forhold. Det er vist gjennom et forsøk at de anbefalingene som vi har for fysisk aktivitet kan være gunstige for å redusere depressive symptomer (Dunn et al., 2005).

Fysisk aktivitet og depresjon

Så, for å oppsummere: Fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt både i forebygging og behandling av depresjon. Forskning tyder på det er lettere å bruke fysisk aktivitet i forebygging enn i behandling. Dette er en god grunn til å være aktiv i hverdagen. Vi tenker ofte at trening er bra for den psykiske helsen, men det er også bra for psykisk helse. I det forebyggende arbeidet er det ikke mye aktivitet som skal til! Oppsummert er kanskje fysisk aktivitet og trening det «billigste» og enkleste verktøyet vi har og kan bruke i folkehelsearbeidet mot depresjon.

Vi må ikke glemme at det finnes ulike grader av depresjon og at det er flere faktorer som kan spille inn på om noen blir deprimerte eller ikke. Arv og gener, sosialt nettverk og andre faktorer spiller sin rolle. Det er ikke så enkelt som å bare ta seg sammen og trene, men fysisk aktivitet kan være en positiv faktor i både forebygging og behandling.

//Melissa, treningsrådgiver

Er du interessert i trening og fysisk aktivitet? Her finner du alle våre blogginnlegg om trening.

Og her finner du alle våre blogginnlegg om psykisk helse.

Les mer/kilder:
  • Boken Sterk hjerne med aktiv kropp av Ole Petter Hjelle. 
  • Harvey, S. B., Øverland, S., Hatch, S., Wessley, S., Mykletun, A. & Hotopf, M. (2018). Exercise and the prevention of depression: Results of the HUNT Cohort Study.
  • Reneflot, et al., (2018).
  • Babyak, M., Blumenthal, J. A., Herman, S., Khatri, P., Doraiswamy, M., Moore, K….Krishnan, K. R. (2000). Exercise treatment for major depression: Maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosomatic Medicine, 62 (5), 633-638.
  • Dunn, A. L., Trivedi, M. H., Kampert, J. B., Clark, C. G. & Chambliss, H. O. (2005). Exercise treatment for depression, Efficacy and dose response. American Journal of Preventive Medicine, 28 (1), 1-8.