Vilkår og betalingsbetingelser

Vilkår Spis, Tren, Tenk kurs fom. 01. januar 2020

Pris: 3490,-

Det er ikke angrerett på kurs, da dette faller dette innunder varer og tjenester det er umulig å returnere, jf. angrerettloven §11 (les mer her: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/). Ved å melde deg på og betale for kurset godkjenner du dette.

Personvern: Alle webinarer spilles inn og lagres. Disse gjøres tilgjengelig for kursdeltakere som ikke har anledning til å delta direkte. Kun medlemmer og personer tilknyttet STT Helse AS har tilgang. Webinarer slettes tre måneder etter kursslutt. Kunder velger selv om de vil ha på video og lyd under webinar.

Vi tar vare på nødvendige personopplysninger som du oppgir ved påmelding og underveis i kurset. Du kan når som helst kontakte oss for å få disse slettet.

Deltakere på kurs deler ofte nære og personlige ting. Vi ønsker å skape et trygt rom hvor det er høyt under taket. Får du kjennskap om andre fysiske og psykiske helse gjennom kurset så forventes det at du ikke deler dette utenfor kursgruppen.

I facebookgruppene gjelder Facebook sine retningslinjer for personvern.

Vilkår oppfølgingskurs fom. 01. januar 2020

Pris: 499,- per måned.

Løpende abonnement som aktivt må sies opp. Abonnementet løper fra måned til måned. Kunden må si opp abonnementet senest den 15. i inneværende måned, for å oppheve tjenesten fra den 01. i neste måned. Eksempel: kunden må si opp senest 15. juni for å være avmeldt fra 01. juli. Oppsigelse skal være skriftlig til kursleder, for eksempel via e-post.

Det er ikke angrerett på kurs, da dette faller dette innunder varer og tjenester det er umulig å returnere, jf. angrerettloven §11 (les mer her: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/). Ved å melde deg på og betale for kurset godkjenner du dette.

Kurstilbyder (STT Helse AS og Uldahl ernæring ENK) kan når som helst endre innholdet i kurset og prisen. Kunder skal informeres om vesentlige endringer skriftlig. Hvis prisen endres skal kunden ha mulighet til å si opp abonnementet fra det tidspunktet prisøkningen finner sted.

Personvern: Alle webinarer spilles inn og lagres. Disse gjøres tilgjengelig for kursdeltakere som ikke har anledning til å delta direkte. Kun medlemmer og personer tilknyttet STT Helse AS har tilgang. Webinarer på oppfølgingskurs slettes senest en måned etter innspillingsdato. Kunder velger selv om de vil ha på video og lyd under webinar.

Vi tar vare på nødvendige personopplysninger som du oppgir ved påmelding og underveis i kurset. Du kan når som helst kontakte oss for å få disse slettet.

Deltakere på kurs deler ofte nære og personlige ting. Vi ønsker å skape et trygt rom hvor det er høyt under taket. Får du kjennskap om andre fysiske og psykiske helse gjennom kurset så forventes det at du ikke deler dette utenfor kursgruppen.

I facebookgruppene gjelder Facebook sine retningslinjer for personvern.

Vilkår kostholdskurs fom. 01. februar 2020

Pris: 2990 kr,-

Det er ikke angrerett på kurs, da dette faller dette innunder varer og tjenester det er umulig å returnere, jf. angrerettloven §11 (les mer her: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/). Ved å melde deg på og betale for kurset godkjenner du dette.

Personvern: Alle webinarer spilles inn og lagres. Disse gjøres tilgjengelig for kursdeltakere som ikke har anledning til å delta direkte. Kun medlemmer og personer tilknyttet STT Helse AS har tilgang. Webinarer slettes tre måneder etter kursslutt. Kunder velger selv om de vil ha på video og lyd under webinar.

Vi tar vare på nødvendige personopplysninger som du oppgir ved påmelding og underveis i kurset. Du kan når som helst kontakte oss for å få disse slettet.

Deltakere på kurs deler ofte nære og personlige ting. Vi ønsker å skape et trygt rom hvor det er høyt under taket. Får du kjennskap om andre fysiske og psykiske helse gjennom kurset så forventes det at du ikke deler dette utenfor kursgruppen.

I facebookgruppene gjelder Facebook sine retningslinjer for personvern.

Vilkår minikurs

Pris: 399,-

Kursheftet du laster ned er ditt til å beholde.

Det er ikke angrerett på kurs, da dette faller dette innunder varer og tjenester det er umulig å returnere, jf. angrerettloven §11 (les mer her: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/). Ved å kjøpe minikurset godkjenner du dette.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil på nettsiden, e-post eller i våre sosiale medier kanaler.

 

Info

Organisasjonsnummer: 923 820 310

Postadresse: c/o Maria Uldahl, Dønnumskia 311, 2080 Eidsvoll

E-post: maria@spistrentenk.no