Blir skyldfølelsen en motivator eller en sperre?

Skyldfølelse, en følelse av å ha brutt med sosiale normer, at vår handling får et negativt utfall eller at vi unnlater å gjøre noe. Vi kan føle skyld når vi har gjort noe galt eller når vi mislykkes i å gjøre det som er rett. Vi kan bli motivert til å gjøre opp for det, gjøre det OK igjen – dette kan gjøre at å føle skyld kan lede til noe konstruktivt. Men hva skjer når vi konstant føler en slags skyldfølelse over å ikke være (nok) fysisk aktiv?

Sosiale medier, reklame og sosiale forventninger setter ofte en standard for hvordan vi «skal» se ut og hvordan vi burde trene. Å være fysisk aktiv og å trene mye blir sett på som å inneha sterk viljestyrke, selvdisiplin og ja – være et godt menneske. Så hvis dette assosieres med å være en god person, er det kanskje ikke så rart at man sliter med skyld og skam når det kommer til trening. Vi blir aldri gode nok og gjør aldri nok, uansett hva vi gjør – er vi blitt et mer prestasjonssamfunn? Studier har vist at mennesker føler på skyld bare for å skippet èn treningsøkt!

Finn din «hvorfor»

Denne skyldfølelsen kan føles som ødeleggende for din energi og overskudd. Skyld og skam er også vist å kunne være assosiert med depresjon, lav selvtillit og stress. Føler du at trening og aktivitet er noe du burde gjøre, og en følelse av dalende motivasjon og skyldfølelse om du ikke får gjort det? Aktivitet og trening kunne kanskje ha vært noe du har lyst til å gjøre? Med en tanke om “burde gjøre” hele tiden kan det kanskje være vanskelig å opprettholde en aktivitetsrutine. Finn ut hva du har lyst til! Kjenn på kroppen hva som gjør at du trives i aktivitet. Glem alt eller ingenting tenking – all bevegelse er bra bevegelse. Tenk over hvorfor du er aktiv og hva dine mål er (finn din hvorfor). Indre fokuserte mål gir bedre motivasjon enn kun ytre fokuserte mål. Finn din bevegelsesglede, og skift fokus fra “burde” til “lyst”!

Her er noen tips:

  • Finn indre motivasjon og bevegelsesglede!
  • Unfollow og rensk opp i sosiale medier.
  • Tenk over at det ligger penger bak reklame og mange innlegg på sosiale medier.
  • Man ødelegger ikke for egen trening eller helse om man skipper trening èn dag eller flere!
  • Livet skjer, og vi har alle en ulik hverdag.
  • Hvilke tankefeller går du?

Vil skyld og skam bli våre nye helseutfordringer? Vi trenger mer forskning og studier på dette temaet, fordi det er så viktig for vår motivasjon! Selvbevisste følelser og emosjoner spiller en stor rolle i motivasjonen og reguleringen av menneskers tanker, følelser og atferd. Kropp og hode henger sammen.