Flere referer til at ordet «motivasjon», det er noe man ikke skal tillegge noe vekt. Man kan jo ikke bare sitte å vente på at motivasjonen skal komme! Her er det bare å gjøre, og ikke tenke. Just do it..!

Er dette i det hele tatt realistisk? Og hva er egentlig motivasjon?

Hva er motivasjon?

Først og fremst: motivasjon er et ord som ligger i dagligspråket vårt. Vi prater om hvor motiverte vi er for å gjøre noe eller ikke gjøre noe. Det er et ord så å si alle har et forhold til. Motivasjon er den menneskelige drivkraften vår som gir retning til atferd og valg i hverdagen. Altså det som forårsaker aktivitet hos oss, det som holder det vedlike og som gir mening for oss mennesker. Man kan si det er fornuft, tanker og følelser tvunnet sammen, og som gir glød til handlingene våre.

Ordet motivasjon er ofte brukt i sammenheng med fysisk aktivitet og trening. «Alle» vet at det er lurt å være i aktivitet og ha et balansert kosthold – men mange mangler motivasjon til dette. Vi tror at motivasjon ikke er noe du enten har eller ikke har – vi har alle en form for motivasjon! Kvaliteten på motivasjonen kan dog være ulik, og være god eller dårligere. Det som kan påvirke din indre motivasjon er din egen mestringstro, selvbestemmelse og det sosiale miljøet – la oss se litt nærmere på dette!

Selvbestemmelse, sosial tilhørighet, og mestringstro

Det hele starter med en tanke om at vi er aktive organismer som søker etter personlig vekst, strekker oss etter utvikling og prøver å kunne overkomme hindringer. Denne utviklingen kommer ikke automatisk, den trenger næring og sosial støtte. Med andre ord, kan det sosiale miljøet enten svekke eller styrke denne menneskelige utviklingen. Ting kan tyde på at det er tre psykologiske behov hvor en tilfredstillelse av alle behovene, i rett sosiale kontekst – kan gi god menneskelig utvikling og en følelse av velvære. Disse behovene er mestringstro, sosial tilhørighet og selvbestemmelse. Sosiale miljøer som legger til rette for behovene, vil styrke vår menneskelige utvikling og legge grunnlaget for å opprettholde en varig, indre motivasjon!

Mestringstro handler om følelsen av tillit vi har til oss selv gjennom egne handlinger. Det er ikke et sett med ferdigheter, men heller at vi føler oss effektive i sosiale miljøer hvor vi kan få praktisert og uttrykt vår kapasitet. Mestringstro leder oss mot utfordringer som vi tror kan klare med de evnene vi innehar. Rett og slett at vi har troa på at vi skal klare noe, og deretter søker nye utfordringer og er bedre rustet til å håndtere hindringer.

Sosial tilhørighet handler om å føle en tilhørighet til andre mennesker – føle seg tilknyttet og akseptert i det sosiale miljøet. I et miljø vi føler trygghet kan med andre ord den indre motivasjonen blomstre. Merk at mange liker å drive med aktivitet og trene alene uten at dette går utover den indre motivasjonen. Dette aspektet er med andre ord litt individuelt, kjenn etter hva du selv liker.

Selvbestemmelse handler om at vi selv styrer hva vi gjør etter egne verdier og bestemmelse. Det er DU som har satt opp mål, det er dine mål – med andre ord eier du og kontrollerer egne mål utfra dine interesser.

doyourbest

Indre og ytre motivasjon

Vi skiller ofte mellom indre og ytre motivasjon. Som nevnt kan de overnevnte faktorene spille en rolle i din indre motivasjon mot noe. Når vi snakker om indre motivasjon er dette den ektefølende motivasjonen som kommer innenfra: vi gjør noe utfra egen trivsel og glede, vi gjør det for vår egen skyld. Dette er uten påvirkning fra eksterne faktorer.

Ytre motivasjon handler om at vi er påvirket av noe «utenfra», uten at vi har tatt noen form for kontroll over det. Dette kan være belønning, utseendespesifikt eller at du vil gjøre noe fordi «alle andre gjør det». Mål man setter opp påvirket fra ytre faktorer er sjeldent dem som varer lengst, mens forskning viser at opprettholdelse av fysisk aktivitet er lettere ved å ha indre motivasjon for bevegelse.

De to motivasjonstypene kan også opptre i kombinasjon med hverandre. Det er også foreslått at den ytre motivasjonen kan variere i autonomi: at målet bak motivasjonen er verdifullt for deg, selv om du må gjøre noe du synes er kjempekjipt på veien dit. Drivkraften til å gjøre noe kan bli motivert både av både indre og ytre faktorer. Vi sier ikke det er galt å føle på ytre motivasjon, så lenge du også har en høy indre motivasjon!

Konklusjon, skal vi kaste vekk motivasjon?

Uten følelser hadde vi ikke vært mennesker, enkelt og greit. Vi vil alltids føle noe, tenke noe og velge ut noe over noe annet. Det er jo selve motivasjonen som driver en mot en handling – uansett nivå av motivasjon. Noen ganger må vi kanskje bare kople litt av, og selv om vi ikke er så motiverte til å ta den gåturen – bare gjøre det. Men om vi da har hatt en positiv følelse knyttet til gåturer før – en mestringsfølelse – da har vi en forventning til at det skal gå like bra denne gangen. Vi tror på trening og fysisk aktivitet som bevegelsesglede. Vi tror at ved å finne aktiviteter man liker å gjøre og har lyst til, finner man glede ved å være i aktivitet og dermed fortsetter med denne aktiviteten over tid. Motivasjonen er viktig, og det er viktig å finne ut hvordan en selv blir motivert til å drive med aktiviteten! Så gjør det DU har lyst til og ikke det du tenker at du burde gjøre. For helt ærlig – hvor lenge kommer man til å drive med en aktivitet som man egentlig hater? Mest sannsynlig: Ikke så lenge.

//Melissa, treningsrådgiver

Her kan du lese flere blogginnlegg i kategorien Tren.