Hva er egentlig helse? Hva påvirker helsen vår, og hvorfor? Vi har allerede nevnt at helse er komplekst med mange forskjellige faktorer som spiller inn. Det er ikke bare fravær av sykdom, eller kun trening og kostholdet ditt som påvirker din helse. «Jeg er i aktivitet for god helse», men hva er egentlig god helse? I dette innlegget skal vi dykke litt lengre inn i helsebegrepet, og se litt på hva helse er, hva som påvirker vår helse og hvorfor. Kanskje du får noen aha-opplevelser!

Hva er helse?

Ut ifra Verdens helseorganisasjon er helse definert som «mer enn fravær av sykdom og svakhet», og «helse som fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende.» Dette kan vel sies å være et litt stort mål, for hvor ofte opplever vi en fullkommen fysisk, mental og sosial velbefinnende? Kanskje en litt idealistisk og en uoppnåelig definisjon av helse. Selvsagt er helse så mye mer enn fravær av sykdom, fordi folk kan oppleve god helse til tross for å ha en sykdom. Helsebegrepet kan ses fra flere perspektiver, vi kan skille mellom minst tre oppfatninger av helse:

 1. Helse som fravær av sykdom.
 2. Helse som er ressurs – robusthet, styrke og motstandskraft.
 3. Helse som å fungere – opplevd velvære, aktiv, gode relasjoner.

«God helse har den som har evne til og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav», skrev Peter F. Hjort en gang.

Ut ifra dette kan helse forstås som en ressurs, det som gir oss mennesker styrke til å fungere og motstandskraft til å stå imot påkjenninger man utsettes for gjennom livet. For livet kan være tøft! Vi kommer til å møte hindringer og kjenne på motgang, men har vi god helse kan vi være bedre rustet til å møte motstand på vår vei.

Hva påvirker helsen vår?

Uansett hvilket helsebegrep vi tar utgangspunkt i, er det flere faktorer som former vår helse:

 1. Genetiske og biologiske faktorer.
  Dette handler om individets unike arvemateriale og alle strukturer
 2. Atferd og psykologiske væremåte.
  Livsstil som kosthold, fysisk aktivitet, alkoholbruk og andre individuelle faktorer. Men også her handler det ikke kun om handlingsmønstrene våre, men også de personlighetstrekkene vi har, kognitive faktorer, emosjoner og mestringsstrategier. Atferd og psykologiske faktorer står også under en innflytelse fra våre gener, biologiske utgangspunkt og det miljøet vi er i.
 3. Miljø og omgivelser.
  Miljøet og omgivelsene rundt oss preger våre opplevelser, handlinger og reaksjoner – men samtidig former vi også omgivelsene rundt oss.  Det kan være det sosiale nettverket vårt, samfunnets normer og regler, lufta vi puster inn, natur rundt oss og andre miljøforhold. Et godt miljø kan fremme individuelle livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og sosial kontakt, og motsatt begrense vår aktivitet og trivsel.
 4. Forebyggende tiltak, behandling, omsorg og pleie.
  Ressurser i samfunnet kan ha en avgjørende innflytelse på individets og befolkningens helse.

Nedenfor viser illustrasjonen først og fremst individet og dets unike egenskaper som arvelige faktorer, kjønn og alder. Videre i denne «løkmodellen» kommer de ytre påvirkningene som levevaner, som ikke kun er basert på våre individuelle valg, men også påvirket fra omgivelsene og nærmiljøet vårt. De siste lagene viser påvirkning fra arbeidsliv, fritid, utdanning og andre forhold.

Illustrasjon etter Dahlgren og Whitehead. Hentet fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Er god helse det samme for alle?

Helse kan oppleves forskjellig fra person til person, og en opplevelse kan tolkes helt ulikt. Med andre ord kan opplevelse av egen helse påvirkes av det miljøet vi er i og de krav det stiller til oss. Noen tilpasser seg, finner løsninger og mestringsstrategier. Mens andre vil erfare en følelse av begrensning som følge av for eksempel en sykdom.

Så til slutt, hva er budskapet med dette blogginnlegget? Trening og aktivitet er bra for helsa vår, det trenger ikke å være komplisert, og husk på at god helse er så mye mer enn bare din fysiske form. Det handler om så mye mer, og mange faktorer spiller inn på akkurat din helse.

//Melissa, treningsrådgiver