Friluftsliv og natur har en stor plass i norsk kultur, og det kan kanskje sies at det ligger i vår identitet. Fra Amundsen og Nansen sine ekspedisjoner, til hverdagspersonens ukentlige søndagsturer. Ordet friluftsliv ble først nevnt i Henrik Ibsens dikt «paa vidderne», fra 1859. Men det var kanskje da Nansen talte for skoleungdom i 1921 at begrepet «friluftsliv», og dets innhold ble mer kjent slik vi i dag kjenner det. Nansen hyllet den romantiske ideen om friluftslivet og naturen som et øde og enkelt sted langt vekk fra byers bråk og larm. Dagens friluftsliv og ut på tur praksis har de samme grunnelementene som for 100 år siden – det enkle turlivet med enkelt utstyr, selv om betydningen av enkelt har nok endret seg en del gjennom årene.

Fysisk og psykisk helse

Det at bruk av natur er bra for den fysiske og psykiske helsen samt det sosiale for noen, er veldokumentert. Friluftsliv inneholder den unike samhandlingen mellom naturopplevelse og fysisk aktivitet – det er ikke kun fysisk aktivitet alene, men inngår i en helhet med omgivelsene rundt. Dette gir det enkelte menneske en unik verdi både for den fysiske og psykiske helsen.

Fysiologiske effekter av fysisk aktivitet er velkjent, og lister opp mange forebyggende og behandlende faktorer til flere sykdommer og lidelser. Og etter nyere forskning vet man også at all aktivitet er god aktivitet, og at all aktivitet har en helsegevinst. Gåturer er fortsatt den aktiviteten som har størst oppslutning i Norge, og bruk av nærområder er viktig. Selve nærfriluftslivet trenger ikke å være koplet av fra hverdagen, og ved vår tids levemåte er det kanskje nettopp dette som gjør nærfriluftslivet så overkommelig for mange. Nærfriluftslivet blir en integrert del av hverdagen, hvor man kan oppleve natur, koble av fra dagens gjøremål på en enkel måte. En gåtur i næromliggende natur krever heller ikke mye av utstyr, kun et par gode sko. Når man går tar man i bruk store muskelgrupper, særlig i beina. Og ved å gå i kupert terreng og bratte bakker – bruker man sete-lår og leggmuskler i sterkere grad samt at det stiller større krav til de oksygentransporterende organene.

Også de psykologiske effektene av natur, naturopplevelse og utsikt til grøntområder begynner å bli dokumenterte. Nye studier peker nå i den retningen: Resultatet av en stor studie fra London fant at nærhet til grøntarealer var viktig. Jo nærmere en bodde grøntområder, desto sterkere var assosiasjonen til bedre mental helse; livsglede, selvverd og lykke. Dette kan også ses i en nylig studie fra Danmark som over lang tid har fulgt mange mennesker, hvor de fant en assosiasjon mellom høyere tilgang til grøntområder i barndommen og en lavere risiko for å utvikle psykiske lidelser som voksen. Dette er jo utrolig spennende med tanke på mental helse og forebygging i samfunnet vårt.  En litt original studie så på Twitter meldinger sendt rundt om i San Francisco i en tidsperiode. Det viste seg at meldinger sendt fra parker var mer livlige og gladere enn andre – dette er jo veldig interessant og utforskende! Dette støtter opp om tidligere forskning på at grøntområder og natur kan ha noe å si for vår psykisk helse og økende livskvalitet.

Friluftsliv – vegen til livskvalitet?

Det kan se ut som om naturen appellerer til noe grunnleggende i oss mennesker, vi søker etter livsglede og naturen kan gi oss en form for mental balanse – vekk fra hverdagens krav. Reduksjon av stress, avslapping, bruk av alle sanser, naturlig lys og frisk luft er bare noe av naturen har å by på. Noe tyder også på at mennesker som er ute og bruker naturen aktivt er mer fornøyde, og har en høy oppfatning av egen livskvalitet. Det er nettopp dette samspillet mellom ulike faktorer som kan gi en helhetlig helse, og derfor er friluftslivet så viktig for folkehelsearbeidet!

Allemannsretten

Har du hørt om allemannsretten? Den har eksistert i Norge i lang tid, og ble nedfelt i Friluftsloven som kom i 1957. Allemannsretten er et fellesgode som er en del av vår kulturarv, og gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i naturen. Dette gir oss fantastiske muligheter til å oppleve naturen rundt oss, så lenge vi tar hensyn til planter, dyr, grunneier og hverandre! Retten skiller mellom innmark og utmark, hvor innmark er fratatt retten – dette kan være gårdstun, dyrket mark og hustomter. Du kan gå på veger og stier, men må holde avstand til hus, gårdstun og hytter. Du har dog lov til å gå over åkre og enger i perioden 15 oktober til 29 april om bakken er frossen eller snødekt. Utmark som utgjør største del av vårt land, har du lov til å ferdes som du vil i – selvfølgelig med hensyn til dyrelivet og at man ferdes sporløst (tar med søppel og ikke gjøre skade på naturen). Vi er heldige som har denne retten til all natur og kan bruke den!

Ønsker du å lese mer om allemannsretten i forhold til andre punkter som overnatting i telt, bål, hvor du kan plukke ville vekster og fiske kan du titte innom Miljødirektoratet sine sider, Den Norske Turistforening eller Norsk Friluftsliv sine nettsider.

Ut på tur?

Denne søndagen er det «kom deg ut dagen», dette er et arrangement som Den Norske Turistforeningen arrangerer to ganger i året. På denne dagen er det mange ulike aktiviteter rundt om i hele Norge. Sjekk ut hva som skjer denne dagen på DNT sine nettsider om du er nysgjerrig! Eller ta med deg en venn eller to, kakao, niste og legg ut på en liten tur denne helgen – gjør det til en koselig aktivitet!

Trenger du inspirasjon til turer i ditt nærområde kan du sjekke ut Ut.no – der står det mange forskjellige turforslag og er kjempekjekk i bruk.

God tur ut! <3

PS: Her er noen fine nettsider for deg som leter etter turinspo:

https://komdegut.dnt.no/

https://ut.no/